- Fordel for foreldrene

Taremareby barnehage er blant de ni private barnehagene som i år er med på det samordnede opptaket. Daglig leder, Karin Pedersen mener nyordningen først og fremst er en fordel for foreldrene.