Tiltak i år

Her er noen av gatene som kanvente farts-humper, buss-puter, sykkel-sluser eller andretrafikksikrings-tiltak i år: