Hoppingen lovlig, redningen gratis

Etter hver eneste basehopp-dødsulykke og redningsaksjon i Kjerag, har følgende spørsmål vært stilt: Bør basehopping forbys? Bør hopperne betale for redningsaksjonen selv?