Kartlegger ledige sentrumslokaler

Sandnes Sentrum AS ønsker å bli mer offensiv i forhold til butikker og eiendommer som står tomme.