Rogalands første psykiatriprofessor

Rogaland har fått sin første professor i psykiatri, overlege Dag Aarsland ved Seksjon for alderspsykiatri ved Rogaland psykiatriske sjukehus.