Bistandsmillioner blokkert i Bosnia

Jæren Produktutvikling vil om nødvendig stille en kommune for retten for å få inn om lag 2 millioner kroner fra et samvirkelag i Bosnia.