Sparket og slått i årevis

I flere år ble vernepleier Gunnar Jørgensen fra Vigrestad sparket, slått, klort og spyttet på av psykisk utviklingshemmede som han arbeidet med. Til slutt ble han regelrett slått ned. Da orket han ikke mer.