To minutt: Abdul Sattar Abdul Nabi

Hvor mange nasjonaliteter er representert på kunstverkstedet, spørAftenbladet Abdul Sattar Abdul Nabi, daglig leder kulturverkstedetpå Møllå?