Ryfylke og Dalane kan miste HV-avdelingene

Nedskjæringene i Forsvaret rammer også Heimevernet.