Trygdekontoret kjøper for lite helse

Trygdekontoret kan kjøpe behandling for pasienter utenom helsekøen for å få de raskere tilbake i jobb. «Kjøp av helsetjenester» heter ordningen som ble innført for halvannet år siden. Men muligheten til å kjøpe helsetjenester blir ikke utnyttet fullt ut.