Foreslår gravhauger i bytte mot penger

Landa må ha penger og Forsand Sandkompani trenger plass. Kan en finne en løsning som begge parter tjener på?