1000 jobbar kan forsvinna

Hydro-leiinga på Karmøy held i desse dagar møte med lokale og sentrale politikarar for å beskriva den dramatiske situasjonen som kan koma.