Gir husrom til utsett gruppe

Tre personar med alvorlege psykiske lidingar og omfattande rusproblem skal få eit eige butilbod. Oppfølginga frå fagpersonell blir tett.