- Mer støtte til krevende innbyggere

Eigersund bruker opp til seks millioner kroner i året på én klient. Nå vil kommuner som Time og Eigersund ha mer fra staten til ressurskrevende innbyggere.