Mange krasj med omsorgsbilar

17 skader med eigen— andel på i dei i alt 71 leigde bilane i omsorgsavdelinga i Sandnes. Det er status etter første halvår.