Jan Petersen til Gladmat

Vanlig valgkamp får de ikke drive på Gladmat-festivalen. Men flere politiske partier enn før dukker opp langs Vågen i år.