Vegdirektoratet beklager

Vi kan ikke alltid bry oss om høringsrunder. Skulle vi fulgt de formelle retningslinjene, ville det tatt for lang tid. Kjeften tar vi i ettertid, sa overingeniør i vegvesenet, Rolf Øveland til Aftenbladet den 21. juli.