- Ikkje gjer som dama seier, Jens!

Omlag slik ville nok Karius og Baktus ropt til Jens, viss han hadde sett seg i stolen hjå Ragnhild Halvorseth.