Flere aksjonerer mot ulovlig arbeid

Stavanger Byggmesterlaug, Fylkesskattesjefen, politiet og Fellesforbundet gjør nå framstøt for å avsløre lokale bakmenn for ulovlig importerte bygge— arbeidere.