Desse skal styra Rogaland

Dei tre sentrums— politikarane Odd Arild Kvaløy (Sp), WenchePaulsen (KrF) og Ellen Solheim (KrF) skal leia dei nye komiteanefor regional-, samferdsel- og utdannings- politikken.