Time tjener på høy strømpris

TIME: Høye markedspriser på strøm, gjør at Time kommune tjener gode penger på en gammel avtale om frikraft etter Maudal kraftverk.