Storsamling på Nærbø

Ungdomslaget på Nærbø bedehus inviterer til et nytt ungdomstiltak kalt «Regaze» i kveld. Ordet betyr «å se igjen», og brukes her i en dobbelt betydning.