Mange små, få store

Det kommunale Stavanger Bad disponerer fire publikumsbasseng iStavanger: Stavanger svømmehall, Gamlingen, Hetlandshallen ogTastahallen. Disse brukes i stor grad til publikumssvømming ogsvømmetrening for idrettslag i tillegg til svømmeopplæring forskolene.