Helt uakseptabelt

Leder av kommunalstyret undervisning og barnehager i Stavanger, Helge Ole Bergesen forlanger at toalettene på St. Svithun skole blir utbedret.