Undervisning i naturen

Samarbeid og samspill ute i naturen. Det tror Sandnes voksenopplæringssenter på og tar elevene med ut.