C og bli Z

Nok en gang er det rekordoppslutning om ungdommens kulturmønstring i Sola.