Frikjenner fylkeslegen for synsing

Stavanger-rådmann Ole Hetland raste i fjor mot fylkeslegens påstand om lovbrudd ved byens sykehjem. Nå får fylkeslegen ros av Helsetilsynet — med visse forbehold.