Reddes av e-verkene

I Lund er det så langt ingen signaler om skolekutt. Så langt har kommunen klart å dekke inn økte lønns— og pensjonskostnader med utbytte fra energiverkene.