Ikke ekstra penger til leirskole

I et brev til rektorene står det skrevet svart på hvitt: Skolene har ikke fått ekstra penger til å dekke leirskoleopphold.