Sandnesisken lever

Det er feil å hevde at sandnesdialekten blir utvannet av kulturpåvirkning fra storbyen i nord. Grethe Rasmussen har studert saken grundig.