Hvorfor alltid Stavanger?

Ekstra årvåkenhet etter epidemien i fjor og at legionella-smitte underrapporteres andre steder i landet. Det oppgis som hovedårsakene til at Stavanger er Norges legionella-sentrum.