Obs vokser ut av eget hus

Obs på Mariero vokser ut av sitt gode skinn. I slutten av april åpnes nesten 3000 kvadratmeter byggvarer i Holst og Hauges gamle lokaler.