Har 70.000 kvadratmeter Stavanger

Vågen Eiendomsforvaltning har nesten 70.000 kvadratmeter næringsbygg i Stavanger, men sikter mot enda mer.