Båt i 14 dager

Den fortsetter i enda 14 dager, hurtigbåten som Finnøy kommune selv betaler fra Stavanger til alle øyene i kommunen.