Ran og tyverier øker kraftig

Ran: + 245 prosent. Grove ran: + 200 prosent. Tyverier på offentlige steder: + 81 prosent.