Tomte-søkere meldte seg i siste liten

Over 200 har søkt på selvbyggerbolig på Hundvåg i Stavanger.