Støtter ikke boikott

Klubbleder Inge Rønneberg på Ringnes Tou understreker at hverken de tillitsvalgte eller de ansatte for øvrig støtter tanken om en boikott mot Ringnes og Carlsberg på det nåværende tidspunkt.