Krav om 10 kroner havner i retten

Verken Vegvesenet eller Inge Nilson firer en tomme i tvisten om en bompassering.