Bønder vil dyrka blåskjell

Seks grunneigarar i Frafjord startar prøveproduksjon av blåskjell. Dei reknar med å hausta 60 tonn om to år.