- Elkem forvirrer med tall

Vernegruppa for Saudavassdragene mener utbygger Elkem bruker tallmaterialet på en forvirrende måte.