Strengere regler for fiske

Både i Sokndalselva og Figgjoelva er forbudssonen utvidet. Reglene trådte i kraft søndag 15. juni.