Halv løsning for Sander

Skoleveien blir neppe en rotur for Sander fra Steinsøy til Roaldsøyskole. Fylkeskommunen tilbyr ferjeskyss hjem, men ikke til skolen.