Fortsatt lang skolevei for Sander Mæhlum

Skoleveien blir neppe en rotur for Sander fra Steinsøy til Roaldsøy skole. Fylkeskommunen tilbyr ferjeskyss hjem, men ikke til skolen.