Tar ikke selvkritikk

Tre år etter Kampen-tragedien anbefaler rådmannen i Stavanger at Fylkesmannen oppretter tilsynssak mot kommunen. Men kommunen tar ingen selvkritikk.

Kåre Reiten (t.v.), som leder levekårsstyret i Stavanger, fikk fredag tilsendt kommunaldirektør Per Haars og rådmannens redegjørelse om Kampensaken. Tirsdag behandles saken politisk. Foto: Fredrik Refvem

 • Hans Petter Aass
  Journalist
 • Thomas Ergo
  Journalist
Publisert: Publisert:
Les også

Kampen-redegjørelse fra Stavanger kommune

iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Det fremkommer i rådmannens redegjørelse om Kampen-saken, som politikerne i levekårsstyret og Aftenbladet fikk tilsendt fredag ettermiddag. Redegjørelsen, som den politiske ledelsen ba om etter Aftenbladets artikler om Kampen-saken, er på snaut fire sider. Den er signert konstituert rådmann Kristine C. Hernes, kommunaldirektør Per Haarr og saksbehandler Ragnhild Øvrebø. Om årsaken til at kommunen ber fylkesmannen opprette tilsynssak, oppgir de følgende:"Det er reist spørsmål ved Stavanger kommunes håndtering av saken."

— Gjennomganger ble foretatt

Aftenbladet har gjennom reportasjer og på grunnlag av innsyn i saksmappene til flere av de domfelte samt offeret Jonny André Risvik avdekket en rekke uheldige forhold knyttet til hjelpeapparatet i forkant av Kampen-tragedien i august 2010. Stavanger kommunes redegjørelse – som er offentlig – tar ikke selvkritikk på noe punkt. Det foreslås heller ikke nye tiltak nå, som direkte følge av Kampen-saken. Kommunen er tidligere blitt kritisert for ikke å ha foretatt noen formell gransking av egne tjenester etter tragedien. Det har til nå heller ikke eksistert noe dokument om interne evalueringer og forsøk på læring. Men i redegjørelsen skriver rådmannen at kommunen gjennomførte evalueringer, som da må ha skjedd på muntlig plan:

"I kjølvannet av at mishandlingen/drapet ble kjent i august 2010, ble det foretatt gjennomganger av saken i Stavanger kommune, både i den enkelte berørte virksomhet og på ledelsesnivå i kommunen," skriver rådmannen.

Hemmelige uttalelser

Hva disse gjennomgangene viste, skriver ikke rådmannen noe om. Innholdet framgår i det som trolig er nye uttalelser fra de aktuelle virksomhetene. Disse uttalelsene ligger i vedlegg som er unntatt offentlighet. Vedleggene er foreløpig holdt hemmelig også for Aftenbladet, som har fullmakt til innsyn i alle dokumenter vedrørende flere av de involverte i saken. De hemmelige vedleggene viser, skriver rådmannen, at kommunen har brukt saken til læring og erfaringsoverføring.

Konstituert rådmann Kristine C. Hernes Foto: Torstein Lillevik

Det fremkom ikke opplysninger i ovennevnte gjennomganger som tilsa at ansatte i Stavanger kommune hadde gjort alvorlige feil i saken. Rådmannen vurderte at virksomhetene og de ansatte hadde utført sin hjelpeplikt i henhold til lovverket ut far de opplysningene de hadde. Det ble derfor ikke iverksatt intern eller ekstern revisjon, skriver rådmann Hernes.

Lister opp forbedringstiltak

Halvparten av redegjørelsen omhandler hvilke forbedringstiltak kommunen oppgir å ha innført på bakgrunn av Kampen-saken og andre saker, samt ei liste over kommunens generelle systematiske forbedringsarbeid på levekårsområdet. Kommunen oppgir følgende forbedringstiltak:

Opprettelsen av en Miljøterapeutisk enhet i 2012, som ledd i å styrke det faglige arbeidet og stabiliteten i miljøtjenesten til mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser.

Ved årsskiftet legger kommunen fram en plan for tjenester til utviklingshemmede . Det vurderes blant annet å etablere en boligtype med stasjonær bemanning, der brukerne får tilsyn og oppfølging.

Kommunen har kurset ansatte i bruk av tvang, i profesjonelt miljøarbeid med tanke på å forebygge bruk av tvang og makt, og i å takle utfordrende atferd, med mer.

Det er opprettet et veiledningsteam , som i hovedsak skal veilede miljøpersonale som arbeider med utviklingshemmede eller psykisk syke brukere med særlig utfordrende atferd.

Også når det gjelder vurdering av om kommunen burde brukt tvang, vises det til vurderinger i vedlegg som er hemmelige. Kommunen gjentar at virksomhetene ikke hadde opplysninger om at det ble utøvd vold og overgrep i leiligheten i Kampensgata. "Hadde de hatt opplysninger om dette, ville saken stilt seg annerledes i forhold til vurderingene av tvang. Da ville bl.a. nødrettsprinsippet kommet til anvendelse, slik at de ansatte ville kontakte politiet," skriver rådmannen.

Kommunalstyret for levekår behandler saken politisk allerede tirsdag. Rådmannens foreslår å ta redegjørelsen til orientering, og be Fylkesmannen i Rogaland å opprette et tilsyn i saken.

LES OGSÅ:

Les også

 1. Ap vil ikke at politikerne skal slippe unna ansvaret

 2. Sikkerhetsekspert kritisk til tilsynsmyndighetene

 3. Fikk ikke vite at Jonny ville ha hjelp

 4. Fylkeslegen avventer tilsynssak

 5. Stoler ikke på kommunen

 6. Jonnys foreldre stoler ikke på kommunen

 7. Kampen-tragedien: Ekspert advarer mot å la kommunen granske seg selv

 8. Åpner for mer tvang overfor de farlige

 9. Ble varslet om frykt for drap i 2011

 10. FrP krever granskere utenfra

 11. - Kunne avverget tragedien

 12. Kommunen vurderte aldri tvangstiltak

 13. Håpet på hjelp til det siste

 14. Varsler etterspill i Kampen-saken

 15. Kommunen vil ikke granske Kampen-saken

 16. Jonnys sjanser

Publisert:
 1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Mandag åpnes Vågen for trafikk igjen: – Det er en katastrofe for bransjen og sentrum

 2. Rekordmange sendes ut av landet: – Trodde jeg kom inn uten problemer

 3. – Det er uverdig for norsk politisk debatt at Frp skal måtte ta avstand frå nazistar

 4. Dette skjer i OL mandag 2. august

 5. Derfor bør du tenke deg om to ganger før du hopper i sjøen like etter at det har regnet

 6. På denne populære turstien er smittefaren så stor at kommunen har hengt opp skilt: – Uforståelig