• Flyplassen i Istanbul hvor fosterbarna og deres fosterforeldre ble smuglet ut ulovlig i 2006. Jarle Aasland

Vil varsle politiet

Kontrollutvalget i Stavanger mener politiet bør bli gjort kjent med funnene i PwC-rapporten.