• Njål Østerhus er eier og konsernsjef i Øster Hus Gruppen. Jonas Haarr Friestad

Gjesdal mistet stor skatteyter, men beholder den største

Dag Leo Vestre Martinsen betalte nesten 2 millioner kroner i skatt til Gjesdal kommune i 2011. I 2012 er tallet null. Vestre Martinsen har tatt med formuen sin og flyttet til Oslo.