• La bossdunken bli stående ute - den blir tømt med en gang bilene kommer seg fram.

Snøen stopper bosstømming

De store snømengdene gjør at kommunens renovasjonsbiler ikke kommer fram og får tømt avfallet ditt.