• Norge er 40 prosent selvforsynt med landbruksprodukter fra stadig færre og mer effektive bønder, som Hå-bonde Bjørn Friestad (bildet). Er det nok? Jarle Aasland

Mager jul uten bonden

Bøndene har fått mye medieomtale i 2012. I hat/kjærlighet-debatten om landbruket har uvante stemmer tatt næringen i forsvar.