• Saksbehandler Ellen Lise Kvalevåg i Jæren tingrett med den solide bunken med par som vil vies 12.12.12 i vielsesrommet på tinghuset. Odd Kristian Stokka

Ny vielsesrekord 12. desember

Mange par gifter seg 12/12 12. Hos Jæren tingrett blir det rekord.