• Næringsforeningen for Stavanger-regionen spår vekst av en annen verden de neste ti årene. Flaskehals nummer en er trafikken på Motorveien. Kent Skibstad

Krever seks felt på Motorveien

— Uansett om det blir bybane for Stavanger-regionen eller bussvei, trenger regionen seks felt på Motorveien mellom Stavanger og Forus. Et ekstra felt i hver retning kan forbeholdes kollektiv- og næringstransport, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen. Samme modell brukes nå under planleggingen av Transportkorridor Vest over Tananger.